Bão Maria mắt gần quần đảo Turks và CaicosBão vẫn là một loại nguy hiểm 3, như Puerto Rico tính các chi phí của sự tàn phá của nó.Source link

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *