Black man beaten in Charlottesville far-right rally chargedDeAndre Harris, who was set upon at the Charlottesville rally, turns himself in to be charged.Source link

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *