Donald Trump có sức khoẻ tuyệt vời – Bác sĩ Nhà TrắngTổng thống, 71 tuổi, nhận được một bản kê khai sức khoẻ sạch sẽ sau lần đầu tiên nhập viện từ Nhà Trắng.Source link

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *