Duterte pulls police off controversial drugs crackdownPhilippine police say they killed over 3,850 people in the president’s controversial war on drugs.Source link

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *