Harvey Weinstein: Oscars academy to hold emergency talksThe Academy of Motion Picture Arts and Sciences says sexual assault allegations are “repugnant”.Source link

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *