Pakistan Zainab murder: Anger in Kasur as other parents speak outZainab was raped and killed on her way to class, while Ayesha was killed on her father’s birthday.Source link

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *