Plane skids off runway at Trabzon Airport in TurkeyThe plane stopped with its nose nearly in the sea, but Pegasus Airlines said no passengers or crew were hurt.Source link

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *