Saudi female football fan: 'We wanted to enter stadiums and we did'Sarah Alkashgari, 18, helped arrange the first football match in Saudi Arabia with female spectators.Source link

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *