Syria war: Air strikes on Atareb market 'kill more than 50'Activists and rescue workers say the rebel-held town of Atareb was hit three times by warplanes.Source link

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *