Turkey's Erdogan calls for border treaty review in Greece visitHe is the first Turkish head of state to visit Greece in 65 years but walked straight into a row.Source link

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *