Vogue suspends Mario Testino and Bruce Weber amid sexual exploitation claims



Mario Testino and Bruce Weber have challenged or denied the claims, as Vogue suspends work with them.



Source link

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *