Zimbabwe: Army chief accused of 'treasonable conduct'General Chiwenga had said the army could intervene to halt a purge within the governing party.Source link

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *